Hírek
2017. Május 23.
Gyereknap az óvodában!2017. 05. 26-án vidám, játékos délelőttre várjuk óvodásainkat...
Programjaink:
- 09.00 - 10.15 ügyességi feladatok a rendőrség szervezésében
- 10.15 - 10.30 fagyizás
- 10-30 - 10.50 az óvónénik dramatizálása
Májusfa kitáncolás
- 10.50 - 11.45 barkács-műhelyek
A délelőtt során arcfestés és csillámtetoválás!
2017. Április 23. Óvodai Beíratás
2017. Február 26. Ovi-Hívogató!

Óvodai Beíratás

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre, a Kőszeg Város és Térsége Társulása által fenntartott óvodákban a beiratkozás időpontja:

2017. május 2. (kedd) és május 3. (szerda)
8.00-16.00 óra.


Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított:
- személyi igazolványt, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonatot
- lakcímet igazoló hatósági igazolványt
- a gyermek TAJ kártyáját,
- továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, a határozatról a szülőket írásban értesíti.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírja:
„8. § (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Megtisztelő bizalmukat köszönjük!